Motivatiebrief

Bij een sollicitatie vraagt de toekomstige werkgever vaak om een sollicitatiebrief of een motivatiebrief. Hoewel deze vaak als hetzelfde worden beschouwd, zit er wel degelijk een verschil tussen.

Een motivatiebrief onderbouwd het CV en gaat meer in op de motivaties dan een sollicitatiebrief. Een motivatiebrief is informeler doordat de onderbouwing vaak wordt geschreven door middel van voorbeelden uit nevenactiviteiten en hobby's. De persoonlijke interesses worden meer benadrukt.

Men begint de brief met het aanhalen van de opleidingen die het meest van belang zijn voor hetgeen waar de brief voor geschreven wordt. Vanwege deze opleidingen is de sollicitant het meest geschikt voor de baan, beurs of cursus in kwestie. De motivatie wordt dus beschreven naar aanleiding van de opleidingen.

Vervolg de brief vervolgens met de persoonlijke eigenschappen die relevant zijn voor de functie. Typ niet letterlijk de eigenschappen over uit de vacature, maar gebruik synoniemen en andere verwoordingen. Daarnaast kan men in deze alinea ook secundaire activiteiten aanhalen om de motivatie te onderbouwen. Het is aan te raden om voorbeelden te gebruiken om de stellingen kracht bij te zetten.