Afwijzing sollicitatie

Na afloop van een sollicitatiegesprek voelt de sollicitant of het goed ging of niet. Een positief gevoel wil echter niet zeggen dat de baan binnen is. Er kunnen namelijk geschiktere kandidaten zijn.

Het is altijd een teleurstelling wanneer er een afwijzing volgt na een aantal gesprekken. Meestal wordt het nieuws over de telefoon gebracht. De sollicitant kan hierdoor overrompeld worden, maar vraag altijd door naar de achterliggende reden. Met deze reden kan rekening gehouden worden bij een volgende sollicitatie. Vraag naar de punten waar tekortgeschoten werd, maar tevens naar de sterke punten. Vraag tevens om tips en of het CV wordt bewaard voor toekomstige vacatures.