Solliciteren

Solliciteren begint meestal met het sturen van een sollicitatiebrief en CV, naar aanleiding van een vacature.

Na de reactie op de vacature kan het voor de sollicitant soms lang duren voordat hij een reactie krijgt. Wanneer er na een lange tijd geen reactie komt, is het verstandig om even na te bellen of de brief wel in goede orde is aangekomen.

Het eerste sollicitatiegesprek is ter oriëntatie voor de werkgever. Goede voorbereiding is het halve werk. Verdieping in de functie, het bedrijf en eigen motivatie is noodzakelijk om het gesprek goed door te komen. Aandacht voor het uiterlijk om een professionele eerste indruk te maken is bijna even belangrijk als de inhoud.

Vaak heeft een bedrijf meerdere gespreksrondes, voordat er een keuze wordt gemaakt. Risico's worden op deze manier verkleind. Bij het tweede gesprek wordt dieper ingegaan op de achterliggende motivatie. Vaak worden er moeilijkere vragen gesteld die testen hoe jij reageert op verschillende situaties.