Voorbeeld sollicitatiebrief

Het schrijven van een sollicitatiebrief kan nog wel eens voor problemen zorgen. Vaak is het opstarten het lastigst. Daarom is het handig als de sollicitant een voorbeeld sollicitatiebrief (of meerdere voorbeeldbrieven) beschikbaar heeft. Deze kan men gebruiken als opstapje naar een unieke en toegespitste sollicitatiebrief. De brief kan van het internet komen of beter nog: van eerdere succesvolle sollicitaties.

In een voorbeeld van een sollicitatiebrief staat al een bepaalde structuur en wanneer deze van de sollicitant zelf is, staat hier reeds de opgedane ervaring en motivatie. Door een voorbeeldbrief kan sneller en meer gesolliciteerd worden en daardoor wordt ook de kans op reactie vergroot.

Een voorbeeld sollicitatiebrief
voorbeeld sollicitatiebrief